HKKS Generalforsamling

lørdag, 2. marts klokken 10:00
2. marts kl. 10:00 til 12:00

Holstebro Karate Klub Shotokan
Den Røde Pl. 16, 7500 Holstebro, Danmark
13
Deltagere
60
Inviterede

Indkaldelse til generalforsamling i Holstebro Karate Klub Shotokan 2024

 

Holstebro Karate Klub Shotokan indkalder til den årlige ordinære generalforsamling 02-03-2024 kl. 10:00-12:00 for klubbens medlemmer. Det foregår i Musikteatret, Den røde Plads 16, den røde dør ved å-siden på 2. sal, der vil være skiltning

Vi vil efter generalforsamlingen gerne byde deltagerne på smørrebrød og vil derfor gerne at man tilmelder sig på kalenderen inde på hjemmesiden senest den 28-02-2024 (kommer man mere end en person, f.eks hvis begge forældre ønsker at være til stede gives der besked her om til Bjarke på xyxzebra@hotmail.com

 

Den foreløbige dagsorden kan ses nedenfor. Den endelige dagsorden vil blive sendt ud 26-02-2024.

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning for det forløben år. (Thomas Knudsen)

 3. Forelæggelse af regnskab for det forløben år til godkendelse. (Kasser' Marlene Nielsen)

 4. Fastsættelse af kontingent.

 5. Behandling af evt. indkommen forslag. (foreslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 24-02-2024 og sendes til Bjarke Ammitzbøll på mail [email protected])

 6. Valg af formand. (Thomas Knudsen genopstiller)

 7. Valg af næstformand (ikke på valg)

 8. Valg af kasserer. (ikke på valg)

 9. Valg af bestyrelsesmedlem 1. (Rene' Johansen genopstiller)

 10. Valg af bestyrelsesmedlem 2. (ikke på valg)

 11. Valg af suppleanter.

 12. Eventuelt.

 

Afstemninger afgøres ved stemmeflertal – ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

For at være stemmeberettiget skal der kunne forevises dokumentation for betalt kontingent ( seneste kontingent opkrævning ) på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes en gang per kontingent. Man må ingen kontingentrestance have. Medlemskabet skal have haft en varighed på mindst 4 måneder. Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer af klubben, samt forældre til medlemmer der ikke er fyldt 18 år.

 

Med Venlig Hilsen bestyrelsen i Holstebro Karate Klub Shotokan.

13
Deltagere
60
Inviterede
Tilmeldingsfrist: