Klubben forventer af elevens trænings indsats.:

Hvid til Grøn bælte (10 – 6 Kyu)
Eleverne følger og deltager aktivt i den normale træning.
I tilfælde af sygdom eller fravær kan normal træning suppleres af lørdags træning og ekstra træning.


Violet bælte (5 – 4 Kyu)
Eleverne følger og deltager aktivt i den normale træning.
Deltager i fælles træningen som klubben afholder.
I tilfælde af sygdom skal normal træning suppleres af lørdags træning og ekstra træning.


Brun bælte (3 – 1 Kyu)
Eleverne deltager meget aktivt i den normale træning & selv opsøger viden og trænings muligheder, vedligeholder teknisk & fysisk form uden for dojo’en Deltager aktivt i fælles træningen afholdt af SKIF eller DKF.
I tilfælde af sygdom skal normal træning suppleres af lørdags træning og ekstra træning.
(Det forventes at brun bælter selv tager ansvar for deres træning og sikrer sig at de er klar til graduering)


Sort Bælte
Ved træning til dan grader forventes det at elever selv tager initiativ til at yde, en ekstraordinær trænings indsat samt deltager aktivt i normal træning.
Samt deltager aktivt i alle relevante fælles træningen afholdt af SKIF Det forventes at eleven træner teknisk & fysisk form så de med lethed kan bestå den grad som de ønsker at stiller optil.
Klubben stiller Pensum, Kata & Kumite materiale til rådighed så alt nødvendig viden er tilgængelig.
Yderlige informationer kan hentes hos klubbens instruktører & Cheftræner.

Husk at eleven repræsenter klubben til gradueringen.