Shotokan ´s Historie:

Grundlæggeren af Shotokan karate, Gichin Funakoshi sensei, blev født i Shuri på Okinawa og som dreng blev han trænet af to berømte mestre af sin tid. Fra Yasutsune Azato han lærte Shuri-te. Fra Yasutsune Itosu, lærte han Naha-te. Begge var elever af den navnkundige Matsumura sensei, der var en af grundlæggerne af Okinawa-te (karate).
Det ville være sammensmeltningen af disse to stilarter, der en dag ville blive Shotokan karate.
Funakoshi sensei dannede sin egen skole, som blev kendt under navnet Shotokan, hvilket betyder Shotos hus. Funakoshi sensei skrev dybsindige digte under pseudonymet Shoto, men er som forfatter bedst kendt for sine værker om filosofien, holdningerne og teknikkerne (Karate-do), som danner grundlaget for Shotokan karate.

Den tomme hånds kunst

Det Japanske ord karate er egentlig sammensat af 2 ord, nemlig "KARA" der betyder (tom) og "TE" der betyder (hånd). Kampkunsten foregår således uden andre våben end kroppens egen. Karate har i hele sin udviklings historie været under påvirkning af Zenbuddhismen, hvilket betyder, at det åndelige aspekt spiller en stor rolle. Det vigtigste mål er at opnå en personlig styrke, både fysisk og mentalt, og i den perfekte karakterteknik udnyttes samtidig menneskelige ressourcer i kontrolleret sammenspil.

Shotokan

"Shoto" var Funakoshi Sensei ‘s kunstnernavn. Han skrev poesi og digte under pseudonymet "Shoto", som betyder "fyrretrækronens susen". Ordet "Shoto" består af to ord, "Sho" som betyder fyrretræ, og "to" som betyder susen. Shotokan er navnet på den første dojo der blev bygget i 1939 i Tokyo. Ordet "kan" betyder "hus". Shotokan betyder således Shoto's Hus.

SKIF DK:
(Shotokan Karate international federation – Danmark)

Kancho Hirokazu Kanazawa 10. Dan, er en af vor tids allerstørste karate personligheder, og en på tværs af alle stilarter anerkendt stormester. Kancho Kanazawa er uddannet ved Takushoku Universitet, flere gange japansk mester og direkte elev af den moderne karates fader - Gichin Funakoshi.
Kancho Kanazawa har været en af hovedkræfterne i udbredelsen af karate internationalt og specielt i Europa, hvor han i en lang årrække opholdt sig. Kanazawa Kancho har som motto for sit lange virke indenfor karate haft
at "Karate er for alle".
Det er ikke kun en spændende konkurrencesport for de unge og fysisk stærke. Karate har noget at tilbyde alle... uanset alder og køn.
Kanazawa Kancho underviste første gang i Danmark i 1982 og har siden været en hyppig gæst ved kurser her i landet.
Kancho H. Kanazawa er den eneste nulevende mester med 10. Dan i Shotokan og kan med rette kaldes: "Supreme Master Of Shotokan".

 Sensei Manabu Murakami: 7. Dan og står for alle SKIF´s internationale anliggender. Født den 1. oktober 1966 i Kyushu, en ø ud for sydlige del af Japan, her begyndte han at praktisere karate i en alder af 9 år med JKA instruktør Sensei Maruo. Da Sensei Kanazawa dannede SKI sluttede han sig straks til organisationen i 70'erne. Som 18 årig studerede Sensei Murakami på Takusoku universitet i Tokyo, hvor Sensei 's Kanazawa, Miura, Asano, Nagai og Kawasoe alle havde studeret. Han tog herefter den toårige SKIF Instruktører uddannelse på SKIF´s centrale Dojo, hvor han stadigvæk sidder i dag. Sensei Murakami har været en stor del af Dansk karate gennem mange år, og besøger jævnligt klubber under SKIF-DK i forskellige sammenhænge.
Sensei Manabu Murakami har sagt, "du skal have det sjovt når du træner karate, og hvis du motivere dig selv, vil du blive bedre for hver gang. Kig efter motivationen, det vil stimulere dig til at nyde det, og du vil når langt."

 Karates 3 ben

KIHON:
Basisteknikkerne i parader, stød, slag og spark er både begyndelsen i Karate og det ultimative mål. Selvom det måske kun er et spørgsmål om få år for at lære dem, vil total beherskelse måske aldrig komme, selv efter livslang træning. Man skal træne jævnligt, med maksimum koncentration og bestræbe sig på, at udføre teknikken korrekt hver gang.
Kihon er indlæring af grundteknikker, og har til formål at indøve bevægelserne rent teknisk, det vil sige, præcision, kraft-koncentration og reflekser. Kihon er en enkel, men vigtig træningsform, som udgør den væsentligste del af træningen.
Efter indlæring af enkeltteknikker er næste skridt Ido Kihon (basisteknik under bevægelse) hvor forskellige basisteknikker kombineres med bevægelse i forskellige stillinger.
Her trænes elementer som timing, balance, koordination og koncentration. Målet med Ido Kihon er at kunne udføre de samme teknikker på den samme præcise og stærke måde som under stående basisteknik.

KATA:
Træning af Kata er en meget vigtig del af Karate. Kata er en serie af teknikker, der udføres i en bestemt rækkefølge.
Katatræning er kamp mod flere usynlige modstandere. Hver Kata indeholder helt bestemte teknikker, som stiller stor krav til teknik, koordination, balance, timing og koncentration. De første Kata’er er relativ korte og simple. Senere bliver de længere og mere avancerede. Kata er den ældste form for karatetræning. De 26 standard Shotokan Kata: Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan, Tekki Shodan, Bassai-dai, Jion, Enpi, Kanku-dai, Hangetsu, Jitte, Gankaku, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Bassai-sho, Kanku-sho, Chinte, Sochin, Nijushiho, Jiin, Meikyo, Wankan, Unsu, Gojushiho-sho og Gojushiho-dai.

KUMITE:
Kumite betyder bogstaveligt sparring/kamp, og er når to personer træner deres teknikker imod hinanden. Kumite er evnen til at anvende alt hvad man har trænet i Kihon og alt man har lært i Kata imod en modstander. Måden man træner Kumite er igennem et sæt angrebs og forsvars rutiner.
Selvom der er et element af gentagelser af forsvarsanvendelser, bliver ens færdigheder i at angribe en modstander og forsvar af en modstanders angreb hurtigt udvidet.
Kumite giver mulighed for at “afprøve” ens Karate. Kumite giver dig mulighed for at prøve alle de teknikker du kan mod en lige eller bedre modstander. Når du kæmper i Dojo (træningssalen) skal målet ikke være at vinde, men af få afprøvet dine teknikker, om dine teknikker virker eller ikke virker for dig.
Der er to typer af Kumite: Yakusoku Kumite og Jiyu Kumite.
Shotokan Karate-Do Kumite former: Gohon Kumite, Sanbon Kumite, Kihon Ippon Kumite, Jiyu Ippon Kumite, Okuri Ippon Kumite, Kaeshi Ippon Kumite, Happo Kumite og Jiyu Kumite.

Dojo-kun
(Leveregler)
1. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto.
2. Makoto no michi o mamoru koto.
3. Doriykoto no seishino o yashinau koto.
4. Rigi o omonsuru koto.
5. Kekki no yo o imashmuru koto.


Regler på dansk:
1. Søg den perfekte karakter.
2. Vær trofast.
3. Vær stræbsom.
4. Respekter andre.
5. Vær ikke voldelig i din optræden.


Forklaring af Dojo-kun:

Jinkaku Kansei Ni Tsutomuru Koto: (Søg den perfekte karakter)
Her skal søges den perfekte karakter for én selv. Uheldige træk skal ved træning af krop og sind fuldkommengøre ens karakter - når samtidig man følger de etiske regler i dagligdagen, og gør dette til en vej igennem livet, opnår man dermed en bedre karakter.

Makoto No Michi O Mamoru Koto: (Vær trofast)
Først og fremmest overfor en selv. I Karate-Do er det vores vigtigste regel: Loyalitet, som alle skal efterleve. Man er trofast overfor sin Karate-Do, sin familie og sine venner - kort sagt: vær trofast overfor dig selv. Svigt ikke.

Doryoko No Seishin O Yashinau Koto: (Vær stræbsom)
Vær altid kritisk med det du laver. Vær ufravigelig overfor dig selv - om det nu er den maksimale ydelse man har afgivet. Dette gælder i alle livets forhold.

Reigi O Omonzuru Koto: (Respekter andre)
Vær ikke hovmodig. Negligér ingen, vis hensyn, vær omsorgsfuld. Kort sagt respektér andre.

Kekki No Yuu O Imashimuru Koto: (Vær ikke voldelig i din optræden)
Man tilstræber en værdig optræden under alle forhold, og samtidig en ansvarlighed overfor det man repræsenterer: Karate-Do, familie og venner.